foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wpłaty za przedszkole

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania opłat za przedszkole drogą elektroniczną.

podajemy numery kont:

konto żywieniowe: 16102012600000040201591973

usługi: 06102012600000080201591957

w treści przelewu należy podać:

nadawca - imię i nazwisko dziecka oraz grupę

kwota

tytułem: za żywienie lub za usługi

odbiorca: Przedszkole Samorządowe Nr 3 , ul. Warszawska 19c, 21-500 Biała Podlaska

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna:

 1. Deklaracja praw dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ- 20 listopada 1989r. ;

 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. ; w Polsce od 7 lipca 1991. ( Dz.U z 1991 r. Nr 120, poz 526).

 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

 4. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Białej Podlaskiej.

   

Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu. Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia losu.

 

Przedszkolak ma prawo do:

 • wyrażania własnych opinii i uczuć,

 • podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji,

 • do znajomości swoich praw i korzystania z nich,

 • odnoszenia sukcesów,

 • do popełniania błędów i zmiany zdania,

 • przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,

 • zdrowego odżywiania,

 • opieki i ochrony,

 • snu i do odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje,

 • akceptacji takim, jakie jest,

 • poszanowania godności osobistej,

 • prywatności, samodzielności i niezależności,

 • uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

 • pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach,

 • zdobywania wiedzy i umiejętności,

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 • badania i eksperymentowania,

 • doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa),

 • nienaruszalności cielesnej,

 • dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale również dawaniu siebie innym. A z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idąc w parze z jego prawami.

   

  Przedszkolak powinien:

 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych);

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola;

 • służyć pomocą młodszym, słabszym niepełnosprawnym;

 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia;

Koncert w szkole muzycznej

 

Ostatnio gościliśmy w szkole muzycznej , tam mogliśmy posłuchać jak uczniowie szkoły muzycznej przepięknie grają na różnych instrumentach muzycznych .Było bardzo przyjemnie i nastrojowo.

Raport ewaluacji zewnętrznej

W lutym 2014 roku nasze przedszkole wytypowane zostało do ewaluacji zewnętrznej problemowej, która dotyczyła następujących obszarów:

1. Procesy wspierania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Respektowane są normy społeczne

Poniżej prezentujemy pełny raport z ewaluacji problemowej. serdecznie zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się:

raport z ewaluacji zewnętrznej

 

Raporty ewaluacji wewnętrznej:

raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016

raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015

raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014

raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013

Copyright 2020  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.