foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2019/2020
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - raz w tygodniu 5 godz. - środa (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA Z KOREKTYWY – 1x w tygodniu - piątek (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA MUZEALNE 
 • ZAJĘCIA W BIBLIOTECE BARWNEJ
 • RELIGIA- 2x w tygodniu - wtorek-czwartek (6 latki)
 • ZAJĘCIA RUCHOWO - TANECZNE - 1x w tygodniu - wtorek (wszystkie grupy)
 • ZAJĘCIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM w ramach realizacji zadań podstawy programowej- poniedziałek, czwartek, piątek - (wszystkie grupy)
 • ZAJĘCIA SPORTOWE - "KANGUREK" - raz w tygodniu - środa, godz. 16.00 (odpłatne)
 • ZAJĘCIA TANECZNE - raz w tygodniu - piątek, godz. 15.00 (odpłatne)

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2019/20

 1. Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci – autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej
 2. Chcę mówić poprawnie” - program terapii logopedycznej – autor Krystyna Reluga
 3. Autorski program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych 5 i 6 letnich” – autor Aneta Gierczuk
 4. Muzyka, dźwięki i rytm” – program zajęć rytmiczno-tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – Paweł Szyc, Łukasz Truba
 5. My first English Adwenture” - program nauczania języka angielskiego w grupie 3-5 laktów – Wyd. Pearson
 6. New English Adwenture starter” - program nauczania języka angielskiego w grupie 6 laktów – Wyd. Pearson
 7. Kochamy dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii w wieku przedszkolnym
 8. Mały badacz i odkrywca” – program rozwijający sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną – autor Anna Adzinkiewicz
 9. Zabawy i ćwiczenia usprawniające aparat mowy” – program wspomagający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – autor Dorota Jurga
 10. Przedszkole w kolorach tęczy” – edukacja artystyczna dzieci wieku przedszkolnym – autor Beata Klimiuk
 11. Podróże z groszkiem” – innowacja pedagogiczna o treściach krajoznawczych – autor Beata Klimiuk
 12. Prawa ręka, Lewa noga” – zabawy ruchowe dla dzieci 4/5 letnich – autor Anna Tomczuk, Honorata Marjaniuk
 13. ABC zdrowego przedszkolaka” – program z zakresu edukacji zdrowotnej – autor Stanisława Sałamach
 14. Kim będę?” – przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej – autor Barbara Sałata, Romualda Zachariasz
 15. „ Savoir - vivre na co dzień i od święta” – innowacja pedagogiczna–podnoszenie kompetencji dzieci z zakresu uspołeczniania i dobrego wychowania – autor Barbara Sałata, Romualda Zachariasz
 16. Kodowanie – kolorowe współdziałanie” – rozwijanie kompetencji  z zakresu edukacji matematycznej – autor innowacji Agata Żuk
 17. „ Pod wspólnym dachem” – program działań uczących empatii, współpracy w grupie i akceptacji u dzieci  wieku przedszkolnym – autor Agata Żuk

Copyright 2020  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.